Buy an OHES Online Course

WHMIS 2015 (Ukrainian) - ТРЕНІНГ WHMIS 2015
Абревіатура WHMIS розшифровується як інформаційна система небезпечних матеріалів на робочому місці. Це комплексна система надання інформації про здоров'я та безпеку небезпечних продуктів, призначених для використання, поводження або зберігання на канадських робочих місцях. WHMIS співпрацює з всесвітньою системою інформування про небезпеку, відомою як GHS – Глобально гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин. Узгодження з GHS дає багато переваг, зокрема: Критерії класифікації небезпек є більш широкими, що покращує здатність вказувати на ступінь тяжкості небезпеки. Включено нові класи небезпеки. Критерії фізичної небезпеки узгоджуються з правилами перевезення небезпечних вантажів (TDG). Стандартизована мова (заяви про небезпеку та застереження). Стандартизований формат SDS і більш комплексні вимоги.


$32.00 + HST


First Name:  
Last Name:  
Company:  
Contact Number:  
Contact Email: Confirm Email:
   


Occupational Health & Educational Services (2002) Inc.   -   335 Old Indian Road - MacPhees Corner, NS B0N 2H0

Phone: (902)-481-0879   -   Fax: (902)-481-0433   -   admin@ohessafetycertified.ca